üvöltés

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


ÜVÖLTÉS

Howl

Carl Solomonért

Orbán Ottó fordítása

I

Láttam nemzedékem legjobb elméit az őrület romjaiban, hisztérikusan

lemeztelenedett éhezőket,

a néger utcákon vonszolva magukat hajnalban egy mérges belövés tűjét

áhítozva

angyalfejű hipstereket égve az éjszaka gépezetében a csillagos dinamóhoz

fűződő hajdani égi kapcsolatért,

kik nyomorúság és rongyok és üres tekintetű, intelligens pofájú cigarettá­

zás a lassú dzsessz városainak csúcsain átlebegő hidegfolyóvizes

lakások természetfölötti sötétjében,

kik lemeztelenítették agyvelejüket az Ég előtt a Földfeletti alatt és megvi­

lágosult lélekkel mohamedán angyalokat láttak a bérházak tetején

tántorogni,

kik hideget sugárzó szemekkel járták végig az egyetemeket, Arkansast és

Blake-fényű tragédiát hallucináltak a háború tudósai között,

kiket kirúgtak az akadémiákról, mert bediliztek és obszcén ódákat közöl­

tek a hirdetőtáblák üres ablakain,

kik trikóban és gatyában kuporogtak a borotválatlan szobában, papírkosár­

ban égetve el pénzüket és figyelve a falon keresztül áradó Terrorra,

kiket tökön rúgtak mikor Laredón át New Yorkba igyekeztek vissza egy

adag marihuánával,

kik tüzet kajáltak a betintázott szállodákban vagy terpentint piáltak Paradise

Alleyben, halált, vagy tisztítótűzként égették törzsüket minden éjszaka

álmokkal gyógyszerekkel és ébredő lidércnyomással, alkohol és faszesz és

a végtelen bulizás,

hasonlíthatatlan zsákutcái az elmében borzongó felhőnek és villámok

továbbsuhanva Kanada és Paterson pólusai felé, bevilágítva a köz­

beeső Idő egész mozdulatlan világát,

meszkalin tömörségű hodályok, zöld fa a hátsó udvaron temetői hajnala,

boros részegség a háztetők fölött, beszíva repesztés neont hunyorgó

közlekedési lámpáinak kiratkatsor falvai, nap és hold és fák rezgése

Brooklyn üvöltő téli sötétjében, hőbörgő kukák dörgése és kedves

királyi fénye az észnek,

kik a benzedrinnel láncolták magukat a földalattihoz örökös rohanásra a

Batterytől a szent Bronxig, míg a kerekek és a gyerekek zaja le nem

szállította őket reszketeg bedőlt szájboltozattal roncsolt üres aggyal,

melyből minden nagyszerűség elpárolgott az állatkert rémes fényé­

ben,

kik minden éjszaka a Bickford büféből kisugárzó tengerfenéki fénybe

süllyedtek el és végigülték az állott sör délutánt egy vigasztalan

Fugazziból figyelve a balsors reccsenéseit a hidrogén wurlitzerben,

kik hetven órán keresztül pofáztak egyfolytában parktól kégliig kocsmától

a Bellevue-ig múzeumtól a brooklyni hídig,

letűnt serege a platonikus társalkodóknak vészkijáratok lépcsőfokairól

ablakpárkányokról az Empire State Buildingről a holdról a mélybe

ugorva,

karattyolva visítozva okádva suttogva tényeket emlékeket és vicceket és

arcátlan pletykákat és kórházak és börtönök és háborúk sokkjait,

teljes intellektusok fénylő szemekkel kiáradva hét nap és hét éjszaka

maradéktalan visszaidézésében, hús a Zsinagógának a kövezetre

vetve,

kik lekoptak a seholsincs Zen-hitű New Jerseybe és zavaros képes levelező­

lapok csíkjait húzták maguk után Atlantic City Városi Hivatalától,

elszenvedve a Keleti verítéket a tangeri csont-zenét a kínai migrént kábí­

tószer-elvonókúrán Newark kopár bútorozott szobájában,

kik körbe-körbe járkáltak éjfélkor a vasút mentén töprengve merre men­

jenek és elmentek és nem hullatott könnyet utánuk a kutya se,

kik cigarettára gyújtottak a marhavagonokban a marhavagonokban a mar­

havagonokban zötyögve

a havon át a nagyapa éjszakában a magányos farmok felé,

kik Plotinust Poe-t Keresztes Szent Jánost telepátiát és bibáb kabalát

tanultak mert a Kozmosz ösztönösen vibrált a lábuk előtt Kansasben,

kik magukban battyogtak végig Idaho utcáin vizionárius indián angyalokat

keresve kik vizionárius indián angyalok,

kik azt hitték hogy csak egyszerűen becsavarodtak mikor Baltimore termé­

szetfeletti eksztázisban ragyogott,

kik a téli éjfél utcalámpák kisvárosi esőjének ösztönzésére limuzinokba

ugráltak Oklahoma kínaijával,

kik éhesen és magányosan csavarogták végig Houstont dzsessz vagy egy

jó kúrás vagy fű után szimatolva és követték a ragyogó Spanyolt hogy

társalogjanak vele Amerikáról és az örökkévalóságról, reménytelen

ügy, így aztán elhajóztak Afrikába,

kik leléptek Mexico vulkánjaiba nem hagyva maguk után mást csak overall­

juk árnyékát meg a költészet láváját és hamuját Chicago kohójában,

kik a Nyugati Parton kerültek elő lenyomozva az FBI-t shortban szakállasan

nagy pacifista szemekkel sötét bőrükben erős erotikával felfoghatat­

lan röpiratokat osztogatva,

kik cigarettával égettek lukat a karjukba tiltakozásul a Kapitalizmus narko­

tikus dohányködje ellen

kik szuperkommunista brosúrákat osztogattak az Union Square-en zokog­

va és levetkőzve míg Los Alamos szirénái lefújták őket és lefújták a

Sing-Singet és a Staten Island-i komp is fújt

kik kiáltozva törtek le a fehér tornatermekben meztelenül és remegve más

csontvázak gépezete előtt,

kik nyakon harapták a detektíveket és gyönyörködve visítoztak a rabomo­

bilokban nem elkövetett vétkeik miatt hanem önnön vad forrongó

pederasztériájuk örömmámorában,

kik térdre rogyva üvöltöztek a földalattiban és farkukat meg kézirataikat

lóbálták mikor lecipelték őket a tetőről,

kik szende motorbiciklistákkal baszatták seggbe magukat és sikoltoztak a

gyönyörtől,

kik szoptak és akiket leszoptak a tengerészek ezek az emberi szeráfok

atlanti óceáni és déltengeri tapizások közben,

kik zsebhokiztak reggel és este a rózsalugasokban a parkok meg a temetők

füvében bőségesen telefröcskölve ondóval bárkit, aki a szemük elé

került,

kik röhögni próbáltak de csak csuklottak szüntelenül és a zokogásig

ingerelték magukat a Török Fürdő válaszfala mögött mikor a

szőke és meztelen angyal megérkezett hogy szétszabdalja őket a

kardjával,

kik odadobták fiúikat a sors három hárpiájának az egyik félszemű hárpia

a heteroszexuális dollár a másik félszemű hárpia kipislog az anya-

méhből a harmadik félszemű hárpia nem csinál semmit csak ül a

seggén és elnyisszantja a szellem aranyszálait a kézműves szövő­

székén,

kik eksztatikusan és telhetetlenül párzottak egy üveg sörrel egy nővel egy

pakli cigarettával egy gyertyával és leestek az ágyról és tovább

folytatták a padlón egészen le a lépcsőfordulóig és elájultak a

falnak dőlve az utolsó picsa látomásával és kilőtték a tudat utolsó

csöpp gecijét is,

kik nyelvükkel édesgették a napnyugtakor milliószám remegő lány mere­

dő pöckét és begyulladt szemmel ébredtek készen arra hogy nyel­

vükkel édesgessék a fölkelő napot is, mely meztelen seggeket villant

a tóban és seggeket a csűrök alján,

ki kurválkodva ment végig Coloradón a lopott szemeteskocsik miriádjá­

ban, N. C., e költemény titkos hőse, Denver bikája és Adonisa - öröm

az emlékezetnek a megszámlálhatatlan sok lány akit lefektetett az

üres grundokon a vendéglők udvarán a mozik ócska széksoraiban

a hegycsúcsokon a barlangokban vagy sovány pincérlányokkal az

ismerős útszélen a szomorú alsószoknyaemelgetések és különös­

képpen az árnyékszékek titkos benzinkút szolipszizmusa, valamint

a szülővárosi sikátoroké,

kik elájultak a hatalmas mocskos mozikban átváltoztak álmaikban felriad­

tak a hirtelen Manhattanre és összekaparták magukat a szívtelen toka­

jitól másnaposan az alagsorokból és a Harmadik Avenue vas álmainak

borzalmaiból és belebotlottak a Munkanélküli Nyilvántartókba,

kik egész éjjel vérrel teli cipőikben járkáltak a hóbucka dokkokon és egy

gőzzel és ópiummal teli szobába nyíló ajtóra vártak East Riverben,

kik nagy öngyilkossági jeleneteket rendeztek a Hudson sziklapadjain

berendezett lakosztályukban a hold háborús kék reflektorfénye alatt

és fejüket babér koronázta a feledésben,

kik megzabálták a képzelet birkapörköltjét vagy rákot ettek Bowery folyói­

nak sáros fenekén,

kik hagymával és rossz zenével teli targoncáikkal elbőgték magukat az utca

romantikáján,

kik a sötétben lihegve csücsültek a híd alatt összkomfortos láda-lakásuk­

ban és klavicsembalót kezdtek építeni,

kik lángokkal koronázva köhögtek Harlem hatodik emeletén a tuberkulo­

tikus ég alatt a teológia narancsrekeszeivel bekerítve,

kik egész éjjel firkálták csűrve és csavarva a sárga reggelben közönséges

halandzsa-stancáknak tetsző varázsigéiket,

kik dögöt főztek tüdőt szívet lábat borscsot és tortillát és vegetariánus

paradicsomról álmodoztak,

kik hússzállító autók alá merültek egy tojást keresve,

kik lehajították óráikat a tetőről hogy ezzel szavazzanak az Időn túli

örökkévalóságra és nap nap után ébresztőórák estek a fejükre az

elkövetkező évtizedben,

kik egymás után háromszor vágták fel ereiket sikertelenül, végül is hagyták

a fenébe, régiségkereskedést nyitottak, ahol is azt hitték majd meg­

öregszenek, és bőgtek,

kik ártatlan flanellruháikban elevenen égtek el a Madison Square-en az

ólmos vers repeszei és a divat vas ezredeinek csatarendbe verődött

csattogása és a reklám tündéreinek nitroglicerin visítozása meg a

baljóslatúan intelligens szerkesztők mustárgáza között, vagy az Ab­

szolút Realitás részeg taxijai gázolták halálra őket,

kik leugrottak a brooklyni hídról ahogy az valóban megesett és ismeretlenül

és elfelejtve sétáltak el a Kínai Negyed síri fényében a kifőzések és a

tűzoltókocsik között és még egy pofa sört se tudtak összetarhálni,

kik kétségbeesve ordítottak ablakaikban, kiestek a földalatti ablakain,

beugrottak a mocskos Passaicba, leugrottak a négerekre, végigbőg­

ték az utcát, összetört borosüvegeken táncoltak mezítláb, darabokra

törték a nosztalgikus 1930-as európai német dzsessz gramofonleme­

zeit, kiitták a whiskyt és beleokádtak a véres vécébe, nyögések és

óriási gőzkürtök széllökése a fülükben,

kik a múltak országútjain száguldottak neki egymás áramvonalas-golgotai­

börtön-virrasztásának vagy Birmingham-stílusú dzsessz átlényegü­

lésének,

kik hetvenkét órát autóztak árkon-bokron át hogy kitalálják nekem van-e

látomásom vagy neked van-e látomásod vagy neki van-e látomása

mely megfejti az Örökkévalóságot,

kik elutaztak Denverbe és kikészültek Denverben kik visszajöttek Denver­

be és hiába vártak kik virrasztottak Denver fölött és merengtek és

darvadoztak Denverben és végül elmentek megfejteni az Időt és

most Denver itt áll hősei nélkül,

kik térdre estek a reménytelen katedrálisokban egymás megváltásáért

fényéért és melléért könyörögve, míg a lélek megvilágította egy

másodpercre a kisujja körmét,

kik az agyukat repesztették szét a várakozásban hogy megjöjjenek a

meséből az aranyfejű bűnözők szívükben a valóság bájával és édes

bluesokat énekeljenek az Alcatrazhoz,

kik visszavonultak Mexikóba egy szokás rabjaként vagy a Sziklás Hegység

gyöngéd Buddhájához bújtak vagy Tangerbe futottak a fiúikhoz

vagy a Dél-Csendes-Óceáni fekete mozdonyán dübörögtek Har­

vardra Narcissushoz Woodlawn sírkertjébe a körbaszásba a sírba,

kik elmeorvosi bizonylatokat követeltek hipnózissal vádolva a rádiót és

magukra maradtak tébolyukkal a két markukkal meg egy határozat-

lan esküdtszékkel,

kik krumplisalátával hajigálták meg a New York Városi Szabadiskola

előadásain a DADÁ-ról értekező előadókat következésképp a dili­

ház gránit lépcsőin produkálták magukat borotvált fejjel és az ön­

gyilkosság paprikajancsi beszédével sürgős homloklebenyműtétet

követelve és akiket ehelyett az inzulin konkrét ürességének metra­

solnak villanyáramnak hidroterápiának pszichoterápiának munka­

terápiának pingpongnak és amnéziának adtak,

kik kedvetlen tiltakozásképpen csak egy szimbolikus pingpongasztalt borí­

tottak fel sürgősen megbékélve a katatóniában,

és évekkel később visszatértek a könnyeket az ujjakat meg a vér parókáját

leszámítva már valóban kopaszon Kelet Őrült városainak megpecsé­

telt végzetű osztályaira,

Pilgrim State, Rockland és Greystone magzatállapotú termeiben pörölve a

lélek visszhangjával éjfélkor a magányos padok kőtartományaiban,

az élet álma lidércnyomás, kővé vált testek, nehezek mint a hold,

anyjukkal, ki végül .................. és hogy az utolsó fantasztikus könyvet kivágták

a lakás ablakán és az utolsó ajtót bezárták hajnali négykor és az

utolsó telefont falhoz vágták feleletképpen és az utolsó bútorozott

szobából kirámolták a szellemi berendezést az utolsó darabig, egy

sárga papírrózsa csavarodott a garderobe-fülkében egy drótfogasra,

de még ez is csak képzelődés, semmi más csak reményteljes töredéke a

hallucinációnak, –

ó, Carl, míg te nem vagy biztonságban én sem vagyok biztonságban és te

aztán nyakig vagy az Idő mérhetetlen állati löttyében, –

és ki ezért végigfutott a jeges utcákon az ellipszis a katalógus a méter és a

rezgő sík alkímiájának hirtelen megvilágosodásától gyötörve,

ki megálmodta és megtestesítette az Idő és a Tér szakadékait egymás mellé

helyezett metaforák által és tőrbe ejtette a lélek arkangyalát a két

látható metafora közt és összekapcsolta az elemi igéket és melléje

helyezte a főnevet meg a tudat gondolatjelét és kibújt a bőréből a

Pater Omnipotens Aeterna Deus érzetével,

hogy újraalkossa a szegény emberi próza mértékét és szintaxisát és némán

és intelligensen és szégyentől remegve áll most előtted, bukottan

mégis lelkéből gyónva hogy összeegyeztesse mindezt a gondolat

ritmusával meztelen és végtelen fejében,

az őrült csavargó és az angyali beatnik az Időben, ismeretlenül és mégis

ideírva ami még elmondható a halál utáni időben,

és az újból megszületett rózsa a dzsessz kísérteties lepleiben az együttes

aranyszarv árnyékában és fújták Amerika meztelen elméjének szen­

vedését a szerelemért egy éli éli lamma lamma sabaktáni szaxofon

sivításába mely végigborzongatta a városokat az utolsó rádióig

az élet versének önnön testükből kihasított abszolút és évezredekig jóízű

szívével.

II

Milyen cement és alumínium szfinx törte fel koponyáikat és falta fel

agyvelejüket és képzeletüket?

Moloch! Magány! Szenny! Utálatosság! Szemétvödrök és elérhetetlen dol­

lárok! Gyerekek sikolya a felüljárók alatt! Fiúk zokogása a hadsere­

gekben! Öregemberek sírása a parkokban!

Moloch! Moloch! Moloch lidércnyomása! Moloch, a szeretetlen! Szellemi

Moloch! Moloch, az ember kemény bírája!

Moloch, az érthetetlen börtön! Moloch, a halálfejes lélektelen fegyház

és a keservek kongresszusa! Moloch, kinek épületei ítéletek! Mo­

loch, a háború hatalmas sziklája! Moloch, a meghülyült kormá­

nyok!

Moloch, kinek agya csak gépezet! Moloch, kinek pénz folyik az ereiben!

Moloch, kinek tíz ujja tíz hadsereg! Moloch, kinek melle emberevő

dinamó! Moloch, kinek füle füstölgő temető!

Moloch, kinek szeme ezer megvakult ablak! Moloch, kinek felhőkarcolói

mint végtelen Jehovák állnak a hosszú utcákon! Moloch, kinek gyárai

álmodnak és hörögnek a ködben! Moloch, kinek kéményei és an­

tennái megkoronázzák a városokat!

Moloch, kinek szerelme végtelen kő és olaj! Moloch, kinek lelke elektro­

mosság és bankok! Moloch, kinek szegénysége a lángelme kísértete!

Moloch, kinek végzete a semlegesnemű hidrogén felhője! Moloch,

kinek neve Ész!

Moloch, kiben magányosan ülök! Moloch, kiben angyalokat álmodok!

Őrült a Molochban! Faszszopó a Molochban! Szeretetlen és férfiatlan

a Molochban!

Moloch, ki korán behatolt a lelkembe! Moloch, kiben testetlen tudat

vagyok! Moloch, ki kiűzött a természetes elragadtatásból! Moloch,

kinek odavetettek! Ébredj a Molochban! Égből kiáradó fény!

Moloch, Moloch! Hipermodern lakások! láthatatlan külvárosok! csontváz­

kincstárak! megvakult fővárosok! démoni ipartelepek! kísérteties

népek! legyőzhetetlen tébolydák! gránit farkak! monstruózus bom-

bák!

Inukszakadtáig emelik a Molochot az égig! Járdák, fák, rádiók, tonnák! a

várost emelik az égig, mely létezik és mindenütt fölénk terül!

Víziók! előjelek! hallucinációk! csodák elragadtatások! elmerülve az Ame­

rikai Folyóban!

Álmok! imádatok! megvilágosodások! vallások! az érzékeny hülyeség

egész hajórakománya! Áttörések! a folyón túl! flippek és keresztre

feszítések! elmerülve az áradatban! Magaslatok! Szent Menyegzők!

Kétségbeesések! Tíz év állati sikolyai és öngyilkosságai! Elmék! Új

szerelmek! Őrült nemzedék! le az Idő szikláiról!

Valóságos szent nevetés a folyamban! Mind látták! a vad szemek! a szent

ordítások! Búcsút intettek! Leugrottak a tetőről! a magányba! integet­

ve! felvirágozva! Le a folyamba! az utca közepére!

III

Cari Solomon! Veled vagyok a Sárga Házban

ahol te őrültebb vagy mint én vagyok

veled vagyok a Sárga Házban

ahol különösen érezheted magad

veled vagyok a Sárga Házban

ahol anyám árnyát utánozod

veled vagyok a Sárga Házban

ahol megölted tizenkét titkárodat

veled vagyok a Sárga Házban

ahol nevetsz ezen a láthatatlan nevetnivalón

veled vagyok a Sárga Házban

ahol nagy írók vagyunk ugyanazon a rettenetes írógépen

veled vagyok a Sárga Házban

ahol állapotod válságosra fordult és közölte a rádió

veled vagyok a Sárga Házban

ahol a szellem képességei nem fogadják már be az érzékeny ész

férgeit

veled vagyok a Sárga Házban

ahol az utcai aggszüzek melléből készült teát iszod

veled vagyok a Sárga Házban

ahol ütöd-vered ápolónőidnek a bronxi vén kurváknak a testét

veled vagyok a Sárga Házban

ahol visítozol a kényszerzubbonyban hogy elveszítetted a pokol

aktuális pingpongjátszmáját

veled vagyok a Sárga Házban

ahol püfölöd a kataton zongorát a lélek ártatlan és halhatatlan és

sohasem pusztulhat el istentelen egy felfegyverzett tébolydában

veled vagyok a Sárga Házban

ahol hetvenhét sokk sem téríti vissza lelkedet az űrt keresztező

zarándokútjáról porhüvelyébe

veled vagyok a Sárga Házban

ahol elmebajod doktorait vádolod és héber szocialista forradalmat

tervezel a fasiszta nemzeti Golgota ellen

veled vagyok a Sárga Házban

ahol szét akarod hasítani Long Island mennyboltjait és fel akarod

támasztani eleven emberi Jézusodat az emberfeletti sírból

veled vagyok a Sárga Házban

ahol huszonötezer őrült bajtársad énekli egyszerre az Internacionálé

utolsó szakaszait

veled vagyok a Sárga Házban

ahol ágytakarónk alatt átöleljük az Egyesült Államokat és összecsó­

koljuk az Egyesült Államokat aki egész éjszaka köhög és nem hagy

aludni minket

veled vagyok a Sárga Házban

ahol áramütötten ébredünk a kómából a tetők fölött úszó üvöltésére

önnön lelkünk repülőgépeinek mert eljöttek ők hogy lehajítsák

angyali bombáikat a kórház bevilágítja önmagát a képzelt falak

ledőlnek ó sovány seregek fussatok kifelé ó csillag-flitterű sokkjai

a könyörületnek az örökkévaló háború elérkezett ó győzelem fe­

lejtsd el alsóneműidet szabadok vagyunk

veled vagyok a Sárga Házban

álmaimban egy tengeri utazástól csöpögve jössz Amerikán át a

műúton könnyek közt kunyhóm ajtajáig a Nyugati Éjszakában

Kód újratöltése